medicijn-centraal-logo

 • trainingen op maat
 • incompany of op locatie
 • vakbekwaamheid
 • persoonlijk contact, snel en flexibel

Antwoorden quiz Nursing

 1. In het Baxterzakje van de ochtend van een cliënt zitten twee tabletten die, op grond van de beschrijving op het Baxterzakje nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Ongeveer eenmaal per week vraagt de huisarts juist een van deze tabletten weg te laten uit de gift. Om vergissingen te voorkomen vraagt u de apotheek om voor de ochtend gift, beide tabletten in verschillende Baxterzakjes te verpakken. De twee tabletten zijn zo gescheiden en er kan geen verwisseling meer optreden. De apotheek zegt dat dat niet mogelijk is. Is het nu de wettelijk
  verplichte taak van de apotheek om dit probleem op andere wijze voor u op te lossen?

  vinkjeJa.
  De primaire taak van de apotheek is om ervoor te zorgen dat de cliënt thuis zonder veel moeilijkheden de door behandelend artsen uitgezette medicatietherapie eenvoudig, snel, en zonder doseerfouten kan innemen. Daarbij mag er absoluut geen twijfel bestaan over de identiteit van een in te nemen tablet. Indien u, als verantwoordelijke voor medicatie in de thuissituatie, aangeeft dat er een dergelijk probleem speelt, dan zal de apotheek per acuut alles in het werk moeten stellen om deze risicosituatie op te heffen.

 2. De EVV-er voert een kleine controle uit in de medicijnkast van het verpleeghuis om 17.00 uur. Zij vindt de vier volle baxterzakjes van een cliënt van de vorige dag. Wat is een actie die de EVV-er in ieder geval uit moet voeren?

  vinkjeEVV-er start een MIC.
  Meerdere antwoorden zouden hier op zijn plaats kunnen zijn als wij weten welke medicatie niet is ingenomen of als de cliënt als gevolg van de vergeten medicatie niet in orde is. Helaas geeft de vraag daar te weinig informatie over. Wat in ieder geval altijd moet gebeuren bij een medicijnincident is een MIC starten.

 3. Uw cliënt heeft soms zeer ernstige hoofdpijn. Daarvoor staat op het medicatieoverzicht genoemd: ibuprofen 400 mg, zo nodig bij hoofdpijn 1 tablet. U geeft ‘s morgens om 07.00 uur één tablet. Om 12.00 uur klaagt uw cliënt nog steeds over ernstige hoofdpijn. Mag u opnieuw een tablet ibuprofen 400 mg geven?

  vinkjeNee.
  Als u verantwoordelijk bent mag u voor ingeven van medicatie uitsluitend de doseringen volgen die staan aangegeven op het medicatieoverzicht. Daar staat duidelijk dat u slechts één tablet mag geven. Indien u meerdere tabletten mag geven staat er bijvoorbeeld: “bij hoofdpijn zonodig één tablet, maximaal drie per dag”. Let dan wel goed op het doseerinterval; drie tabletten per dag is maximaal één tablet per acht uur.

 4. U hebt geen medicatieverantwoordelijkheid bij uw cliënt. U merkt echter dat uw cliënt alle medicatie kauwt en vervolgens doorslikt. U spreekt hierover met uw cliënt, vervolgens geeft uw cliënt aan dat heel doorslikken van tabletten absoluut onmogelijk is. Wat doet u?

  vinkjeNeemt contact op met de apotheek
  .
  Ook al hebt u geen verantwoordelijkheid voor de medicatietoediening, als u ziet dat het niet goed gaat moet u ongevraagd advies geven. Iedere zorgprofessional is verplicht ongevraagd advies te geven als de client/patient de gezondheid (mogelijk) benadeelt. De client blijkt in deze casus geen tabletten te kunnen doorslikken. Hier moet uitgezocht worden of de in te nemen tabletten ook mogen worden gekauwd. Dat uitzoeken ligt geheel binnen het specialisme van de apotheker.

 5. Een MIC is uitsluitend bedoeld om een gemaakte fout traceerbaar te herstellen

  vinkjeNee.
  Een kwaliteitssysteem rond medicatie moet er voor zorg dragen dat er geen enkele fout optreedt. Echter optreden van incidenten is natuurlijk nooit 100% te voorkomen. Als er dan toch een incident is dan moet er naast het herstellen van de gevolgen van de fout, maatregelen worden genomen zodat de fout niet opnieuw op kan treden. Bij opvolgen van de MIC gaat het om correctieve actie; het herstellen van het incident of de gevolgen daarvan en de preventieve actie; ervoor zorgen dat de fout niet opnieuw kan optreden.

 6. In een verpleeghuis wordt spoedmedicatie, zoals procedureel vastgelegd, bij de receptioniste afgeleverd. Een spoedlevering morfine tabletten is 30 minuten na levering uit de receptie gestolen. Wie is verantwoordelijk?

  vinkjeDe EVV-er.
  Medicatie moet voor de wet ter hand worden gesteld. Dat betekent aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger. In de praktijk overhandigd “aan de thuissituatie”. Dat is de patiënt zelf of de mantelzorger. Indien de patiënt zelf de controle kwijt is over de privésituatie zoals in een verpleeghuis dan moet de medicatie worden afgeleverd aan een medicatieverantwoordelijke in het verpleeghuis. De wet laat ruimte om de medicatie in het verpleeghuis af te laten leveren aan de receptioniste, echter dan wel onder verantwoordelijkheid van de medicatieverantwoordelijke. Die verantwoordelijke is altijd een verpleegkundige of verzorgende IG3. Als er dan uiteindelijk een incident is met medicatie terwijl dat onder de hoede van de receptioniste is, dan is de verpleegkundige/verzorgende IG# verantwoordelijk.

 7. Uw cliënt heeft medicatie in eigen beheer, maar is niet in staat om de namen van haar middelen te lezen. Zij weet alleen dat zij in de ochtend een rode, een witte en een gele tablet moet innemen. Daarom gooit zij de doosjes weg en kan zo zien, door de doorzichtige blisters, welke tabletten zij moet uitdrukken. Hebben de kartonnen doosjes een bewaarfunctie, anders dan naamgeving en dragen van het apotheeketiket?

  vinkjeJa.
  De kartonnen doosjes zorgen er voor dat de medicatie buiten invloed van licht is.

 8. De apotheek levert voor uw cliënt iedere week keurig op tijd een weekdoos af met daarin keurig alle benodigde reeds uitgedrukte tabletten. Daarnaast een correct medicatieoverzicht. Client heeft medicatie in eigen beheer. Voor zover u kunt beoordelen gaat alles met de medicatie werkelijk perfect. Toch zou u in deze situatie uw cliënt op Baxter moeten zetten. Hoe urgent is dat?

  vinkjeZeer urgent.
  De wijze waarop de apotheek de medicatie levert in de weekdoos is niet toegestaan. In deze situatie kunt u nooit meer nagaan welke tabletten uw cliënt in de weekdoos heeft en of dat wel goed is. Daarnaast is een weekdoos niet beschermend en kunnen de daarvoor gevoelige tabletten bederven. Dat kan al binnen een week. Om aan deze onwettige en gevaarlijke situatie een einde te maken, dient u de apotheek te verzoeken per acuut over te gaan op Baxter en geen weekdozen meer te accepteren. Bedenk dat als de huisarts een medicijn wil laten vervallen bij een gift, hoe u deze tablet moet identificeren?

 9. Uw cliënt gaat wekelijks naar de psycholoog en heeft medicatie op voorschrift van de psychiater. Op een zeker moment belt de psycholoog met u en deelt mee dat een bepaald medicijn per acuut moet worden weggelaten. Wat doet u?

  vinkjeU onderneemt een andere actie.
  De psycholoog mag zich op geen enkele manier met voorgeschreven medicatie bemoeien. U dient hier per acuut de huisarts of de psychiater van op de hoogte te stellen.

 10. U werkt in de thuiszorg en geeft een cliënt stervensbegeleiding. Uw cliënt heeft daarbij veel opiaten nodig voor pijnstilling. U hebt de volle verantwoordelijkheid voor toediening van alle medicatie. Na overlijden van uw cliënt zijn er veel opiaten over. Mag u zomaar weggaan en deze opiaten gewoon achterlaten?

  vinkjeJa.
  Bij overlijden van uw cliënt is uw contract voor zorg beëindigd. De aanwezige opiaten zijn dan automatisch weer de verantwoordelijkheid van de thuissituatie. U zou wel zonder daar veel extra aandacht op te vestigen een tasje kunnen maken met overgebleven medicatie en vragen of men dat retour apotheek wil brengen. Meer hoeft u echt niet te doen.

keurmerk kwaliteitsregister